Chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế giá rẻ - chất lượng tốt
             
  ĐIỀU KHOẢN VẬN CHUYỂN VÀ NGUYÊN TẮC DỊCH VỤ  
 
1.Quy định chung về gửi và nhận hàng: Dịch vụ vận chuyển hàng của Maxvi tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Maxvi không chấp nhận vận chuyển hàng hóa, vật phẩm nhà nước cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu hay các văn hóa phẩm trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 
   
   
  2. Quyền lợi và trách nhiệm của người gửi: (1) Điền đầy đủ các thông tin trên mặt trước của vận đơn và cung cấp đầy đủ giấy tờ có liên quan của hàng hóa. (2) Đảm bảo tính hợp pháp của hàng gửi. (3) Đóng gói, đảm bảo an toàn cho hàng hóa. (4) Thanh toán đầy đủ cước, phí và thuế. (5) Người gửi có quyền khiếu nại, yêu cầu Maxvi bồi thường theo quy định tại mục 4, 8 dưới đây.  
   
   
  3. Trách nhiệm của Maxvi: (1) Kiểm tra tính hợp pháp và đúng đắn của vận đơn, hàng hóa. (2) Có quyền từ chối phục vụ nếu phát hiện hàng hóa không đủ tiêu chuẩn vận chuyển. (3) Bảo đảm an toàn cho hàng hóa từ khi nhận gửi đến khi phát cho người có quyền nhận. (4) Giải quyết khiếu nại và bồi thường theo quy định tại điều 4, 8.  
   
   
  Miễn trừ trách nhiệm: Maxvi không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau: (1) Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến sự, hãng vận chuyển trễ chuyến. (2) Hàng hóa vận chuyển bi hư hỏng,, rách vỡ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, tịch thu. (4) Khiếu nại sau thời hạn được phép. (5) hàng hóa dễ vỡ, chất lỏng, hóa chất, hàng hóa hư hại do đặc tính tự nhiên. (6) Thiệt hại gián tiếp phát sinh do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo yêu cầu gây ra.  
   
   
   
  4. Mức bồi thường  
  TT Loại dịch vụ Mất, hư hại hoàn toàn Chậm chỉ tiêu thời gian  
  1 Chuyển phát nhanh 4 (bốn) lần giá cước, tối thiểu là 500.000 đồng/vận đơn Miễn cước  
   
  2 Hàng hóa chuyển phát nhanh 5.000 đồng/kg Tính cước theo giá vận chuyển thường  
  3 Hàng hóa chuyển thường Giảm 20% cước chính nếu chậm 48-96 giờ. Miễn cước nếu chậm quá 96 giờ  
   
  4 Các trường hợp khác Thỏa thuận căn cứ mức bồi thường bên vận chuyển  
  5. Cước quy đổi: (1) Hàng hóa cồng kềnh, khối lượng tính cước được quy đổi từ thể tích (CM3) chia cho 5.000 nếu vận chuyển máy bay, chia 3.000 nếu vận chuyển các phương tiện khác. (2) Hàng nặng là hàng có khối lượng trên 32kg/kiện, hàng nặng có thể được tính cước theo giá riêng.  
   
   
  6. Quy định việc phát và xử lý hàng gửi: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, hàng sẽ được phát tại địa chỉ người nhận, tối đa 2 lần. Đối với cơ quan, tổ chức, chỉ phát đến bộ phận văn thư, hành chính, thường trực, bảo vệ hoặc người được ủy quyền. Khi hoàn lại hàng hóa thì cước hoàn sẽ tính thêm cho người gửi; các trường hợp hoàn: vận đơn không có tên đầy đủ, địa chỉ nhận sai, thiếu thông tin mà người gửi không bổ sung phù hợp sau khi được thông báo.  
   
   
   
  Đồng kiểm nội dung hàng hóa chỉ thực hiện khi người gửi có thỏa thuận hoặc khi bề ngoài hàng hóa bị rách, vỡ, biến dạng đặc biệt tại thời điểm phát hàng.  
   
  7. Quy định về khối lượng và kích thước: không có giới hạn về tổng khối lượng hàng. Kích thước hàng bình thường có chiều dài nhất không quá 1,2m và/hoặc tổng chu vi 3 cạnh liền nhau với cạnh dài nhất không quá 3m và/hoặc khối lượng mỗi kiện hàng không quá 32kg. Khi kích thước và khối lượng vượt mức bình thường, Maxvi có trách nhiệm thông báo điều kiện và giá cả cho vận chuyển hàng hóa.  
   
   
  8. Quy định về khiếu nại và xử lý khiếu nại: Thời hiệu khiếu nại mất hàng gửi trong nước là 6 tháng tính từ ngày kết thúc toàn trình của hàng. Các trường hợp khiếu nại khác trong vận chuyển hàng nội địa là 1 tháng kể từ khi hàng được phát đến người nhận. Đối với hàng quốc tế, áp dụng theo quy định của các hãng vận chuyển Maxvi kết nối. Ngoại trừ khiếu nại về mất hoàn toàn hàng, các khiếu nại khác đều phải có biên bản xác nhận mà người phát hàng ký khi giao hàng. Khi hàng đã giao cho người nhận mà không có bất kỳ biên bản nào, Maxvi không chịu trách nhiệm về các phát sinh do khiếu nại đó. Tất cả các yêu cầu bồi thường đều phải được gửi bằng văn bản về Maxvi.  
   
   
   
   
   
             

Giá chuyển phát nhanh vui lòng liên hệ 04-325 350 53 hoặc 085 6441 888


                                           
  

                   
                   
  Sitemap    G-Shop     FAQ    Feedback   Copyright © Grevisolution All Rights Reserved 
);